Hjelp ved dødsfall

Slik hjelper vi deg

Koba Christensen Begravelsesbyrå hjelper deg med alt knyttet til et dødsfall.Vi loser deg gjennom planleggingen av begravelsen, og er en støttespiller i en ellers vanskelig situasjon. Ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på.

 • Henting ved dødsfall i hjemmet eller i institusjon

 • Valg av kiste og eventuelt urne

 • Stell og nedlegg i kiste

 • Syning av den døde

 • Tilrettelegging av seremoni i kirke eller kapell

 • Prest / Taler

 • Dødsannonse og minneside

 • Sanghefter / Program

 • Valg av kiste og eventuelt urne

 • Blomster

 • Minnealbum

 • Streaming / opptak av seremonien

 • Minnesamvær med alt tilbehør

en person som holder en gyllen bukett med blomster som inneholder oransje og gule farger
Våre tjenester

Vi hjelper deg også etter begravelsen

Koba Christensen Begravelsesbyrå hjelper deg med alt knyttet til et dødsfall.Vi loser deg gjennom planleggingen av begravelsen, og er en støttespiller i en ellers vanskelig situasjon. Ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på.

 • Gravstein (Besøk vårt kontor i Bergen for veiledning og se vår utstilling av gravstein)

 • Innskripsjon av nytt navn på eksisterende stein

 • Ventetegn / gravkors til gravstedet

 • Hjelp til utfylling av skjemaer i forbindelse med planlegging av egen gravferd

 • Gravferdsstønad fra NAV

 • Takkekort

 • Takkeannonse i avisen

to personer som har en samtale ved et bord, bare hender er avbildet